Početna stranica » Novosti » Započeo je novi ciklus radionica projekta participativnog budžetiranja

Započeo je novi ciklus radionica projekta participativnog budžetiranja

Građani GK MONTOVJERNA predali svoje prijedloge – najviše prijedloga za uređenje cesta, parkinga i parkova

Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA nastavljaju s uspješnim projektom participativnog budžetiranja i kroz 2024. godinu. Projekt ima za cilj uključiti građane Dubrovnika u proces donošenja odluka u svojoj sredini.

Građani na radionicama u svom gradskom kotaru ili mjesnom odboru mogu predati projektne prijedloge koji idu na tehničku analizu a zatim u proces glasovanja. Projekt koji dobije najviše vaših glasova financirat će se iz gradskog proračuna grada Dubrovnika a realizirat će se u 2025.godini.

Danas 8. travnja započeo je novi ciklus radionica participativnog budžetiranja. Prva radionica održana u GK Montovjerna u Studentskom centru, a građani su predlagali svoje projekte u vrijednosti do 120.000,00 eura.

Naime, građani su u mogućnosti predložiti pojedinačni projekt u vrijednosti do 60.000,00 eura za mjesni odbor i do 120.000,00 eura za gradski kotar.

Podsjetimo kako je projekt započeo 2023. godine a građani su tada predali ukupno 233 projektna prijedloga u sklopu 25 radionica unutar 8 gradskih kotara i 17 mjesnih odbora. Neki od projekata već su realizirani.

Sljedeća radionica za Mjesni odbor BRSEČINE i Mjesni odbor DUBRAVICA održava se 9. travnja u 18 sati u staroj školi Trsteno.