Radionice za mjesne odbore i gradske kotare održati će se:

31.5.2023. 18:00 – GK Pile-Kono, Branitelja Dubrovnika 15 (zgrada DURA-e)
1.6.2023. 17:30 – MO Bosanka, Branitelja Dubrovnika 15 (zgrada DURA-e)
5.6.2023. 19:00 – MO Ljubač, Mjesni dom Ljubač
6.6.2023. 19:00 – MO Orašac, Mjesni dom Orašac
6.6.2023. 19:00 – MO Gromača, Mjesni dom Gromača
12.6.2023. 18:00 – GK Lapad, OŠ Lapad
13.6.2023. 17:30 – MO Mravinjac, MO Riđica, Mjesni dom Mravinjac
14.6.2023. 18:00 – GK Gruž, prostorije GK-a
15.6.2023. 19:00 – MO Zaton, Dom kulture Mali Zaton
19.6.2023. 17:30 – GK Komolac, Na skali 2 (ACI marina)
20.6.2023. 19:00 – MO Osojnik, Vatrogasni dom Osojnik
26.6.2023. 18:00 – GK Montovjerna, Studentski dom
27.6.2023. 15:30 – MO Suđurađ, Dom mladeži
27.6.2023. 17:30 – MO Šipanska Luka, Dom mladeži
28.6.2023. 17:30 – MO Brsečine, MO Dubravica, Na vodi 35 (stara škola)
29.6.2023. 18:00 – GK Grad, Vijećnica
30.6.2023. 17:30 – MO Trsteno, Na vodi 35 (stara škola)
3.7.2023. 18:30 – GK Mokošica, OŠ Mokošica
4.7.2023. 18:00 – GK Ploče iza Grada, Art radionica Lazareti
5.7.2023. 17:00 – MO Mrčevo, Mjesni dom Kliševo
5.7.2023. 19:00 – MO Kliševo, Mjesni dom Kliševo
6.7.2023. 17:00 – MO Lopud, prostorije MO-a
6.7.2023. 17:00 – MO Kalamota, prostorije MO-a

Pratite nas i na društvenim mrežama, gdje ćemo redovno objavljivati novosti