Radionice za mjesne odbore i gradske kotare održat će se:

8.4.2024. 18:00 – GK Montovjerna, Studentski dom

9.4.2024. 18:00 – MO Brsečine, Stara škola Trsteno

9.4.2024. 18:00 – MO Dubravica, Stara škola Trsteno

10.4.2024. 18:00 – MO Ljubač, Mjesni dom Ljubač

10.4.2024. 18:00 – MO Zaton, Dom kulture Mali Zaton

11.4.2024. 17:00 – MO Gromača, Mjesni dom Gromača

11.4.2024. 18:00 – MO Orašac, Mjesni dom Orašac

15.4.2024. 18:00 – GK Lapad, OŠ Lapad

18.4.2024. 18:00 – GK Gruž, OŠ Gruž

22.4.2024. 18:00 – GK Komolac, KUD Komolac (Tenturija 62)

24.4.2024. 18:30 – MO Osojnik, Vatrogasni dom

24.4.2023. 17:30 – MO Bosanka, DURA (Branitelja Dubrovnika 15)

24.4.2024. 17:00 – MO Mrčevo, Mjesni dom Kliševo

24.4.2024. 18:30 – MO Kliševo, Mjesni dom Kliševo

29.4.2024. 16:00 – MO Koločep, MO Koločep

29.4.2024. 16:00 – MO Lopud, MO Lopud

6.5.2024. 15:30 – MO Suđurađ, Dom mladeži

6.5.2024. 15:30 – MO Šipanska luka, Dom mladeži

8.5.2024. 18:00 – GK Pile-Kono, Gradska vijećnica

9.5.2024. 18:00 – GK Ploče iza Grada, Art radionica Lazareti

13.5.2024. 18:00 – MO Trsteno, Stara škola Trsteno

14.5.2024. 17:30 – MO Mravinjac, Mjesni dom Mravinjac

14.5.2024. 17:30 – MO Riđica, Mjesni dom Mravinjac

15.5.2024. 19:30 – GK Mokošica, OŠ Mokošica

16.5.2024. 18:00 – GK Grad, Gradska vijećnica

Pratite nas i na društvenim mrežama, gdje ćemo redovno objavljivati novosti