Participativno budžetiranje predstavlja alat izravne demokracije koji građanima omogućuje neposredno uključivanje u process donošenja odluka o raspodjeli dijela javnih sredstava. Naime, građani identifciraju probleme i potrebe, predlažu rješenja i kroz proces glasovanja odabiru koje će se ideje financirati iz gradskog proračuna. Time izravno doprinose razvoju vlastite zajednice na razini gradskih kotara i mjesnih odbora. Putem ovog modela građani daju bolji uvid u potrebe zajednice, odlučuju o prioritetimate jačaju demokratske procese i identitet zajednice.

KOLIKI JE IZNOS DOSTUPAN PO PROJEKTU?

Građani su u mogućnosti predložiti pojedinačni projekt u vrijednosti do 60.000,00 eura za mjesni odbor i
do 120.000,00 eura za gradski kotar.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Sudjelovati može svaka punoljetna osoba s prebivalištem na području grada Dubrovnika, uz predočenje važeće osobne iskaznice. Građani aktivno sudjeluju isključivo u gradskom kotaru/mjesnom odboru sukladno adresi prebivališta.

Svaki sudionik može predstaviti jedan prijedlog koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života zajednice gradskog kotara/mjesnog odbora kojem građanin pripada. Svaki prijedlog je potrebno konkretno i objektivno opisati.

KAKO ĆE IZGLEDATI RADIONICE?

Svaki sudionik radionice može predstaviti jedan prijedlog koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života zajednice gradskog kotara/mjesnog odbora kojem građanin pripada. Svaki prijedlog je potrebno konkretno i objektivno opisati.

KAKO ĆE IZGLEDATI TEHNIČKA ANALIZA

Postupak tehničke analize provodi Povjerenstvo, sastavljeno od članova upravnih odjela Grada
Dubrovnika i trgovačkog društva Dubrovačke razvojne agencije DURA d.o.o. (dalje u tekstu:
Povjerenstvo), koje imenuje gradonačelnik Grada Dubrovnika.
Povjerenstvo provodi postupak tehničke analize po pojedinim prijedlozima građana.
Tehnička analiza utvrđuje prihvatljivost u skladu s kriterijima prihvatljivosti Odluke o provedbi
Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik.

Nakon provedbe tehničke analize Povjerenstvo donosi Listu projektnih prijedloga, objavljuje je na
internetskim stranicama Grada Dubrovnika te se upućuje u postupak glasovanja.
Kada je u postupku tehničke analize utvrđeno kako projektni prijedlog nije prihvatljiv, nadležni upravni
odjel će dati obrazloženje zašto nije moguća provedba projektnog prijedloga.

PROCES GLASOVANJA

Glasovanje za projekte koji su prošli postupak tehničke analize vršit će se putem online platforme VOXPOPULI, dostupne na stranicama Grada Dubrovnika. Glasovanje će biti moguće 14 dana.

Građani će moći glasovati za projektne prijedloge unutar svoje jedinice mjesne samouprave.

Za vrijeme trajanja glasovanja građanima će, u slučaju potrebe, biti osigurana tehnička podrška u jedinicama mjesne samouprave.

U slučaju kada dva ili više projektnih prijedloga pojedinog gradskog kotara/mjesnog odbora ostvare jednak broj glasova, glasovanje će se ponoviti za projektne prijedloge koji su ostvarili jednak broj glasova.

Ponovljeno glasovanje će biti moguće 14 dana.

Dokumenti i ostalo:

PDF –  ODLUKA (od 19.3.2024.) o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik – PREUZMI

Uskoro