Provedba 2023.

Klikni na ime gradskog kotara ili mjesnog odbora za
više informacija o statusu provedbe:

IZGLASANI PROJEKTI:


0185 – Podzemni spremnik za otpad – Projektom se predlaže izgradnja podzemnog spremnika za otpad koji bi se nalazio na području GK Grad i koji bi omogućio građanima lakše i adekvatnije zbrinjavanje otpada. Predložena lokacija je Ulica Ilije Sarake (preko puta Katedrale). Za projekt je potrebno ishodovati dozvolu Konzervatorskog odjela te su mogući i arheološki radovi.

 

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

U suradnji sa Konzervatorima donesen je zaključak da je lokacija podzemnog spremnika južno od Katedrale neprihvatljiva zbog arheološke zone i plitkih nalazišta u cijelom pojasu južno od Katedrale kao i opcija prostora za odlaganje otpada unutar potpornog zida iza Katedrale. Razmatrana je i druga lokacija za smještaj podzemnog spremnika na Peskariji, i to na jugozapadnom dijelu, ali zbog nemogućnosti prilaza vozila Čistoće te ostalim logističkim poteškoćama ta lokacija također nije prihvatljiva. Na novom sastanku s Konzervatorima razmatrana je opcija ugradnje podzemnog spremnika van povijesne jezgre na području parkirališta na Buži (tenis tereni) uz gradske zidine. Trenutno se razrađuje navedena opcija koja bi se prezentirala Konzervatorima te ishodila suglasnost za realizaciju. 

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

IZGLASANI PROJEKTI:


0123 – 0139 – Prometna povezanost – Neboderko Minibus – Projektom se predlaže nabava mini-busa/kombi vozila koji bi služili za prijevoz građana s područja gruških nebodera (Ulica Janka Bobetka i Od Gaja) povezujući ovaj dio grada s Ulicom Andrije Hebranga i placom u Gružu, a u cilju olakšavanja kretanja stanovnicima od kojih je veliki dio treće životne dobi.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Projekt potpuno saživio početkom ožujka 2024.

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove,promet i mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0135 – Uređenje pješačke ili biciklističke staze u mjestu Rožat – Projektom se predlaže gradnja i uređenje pješačke i/ili biciklističke staze na području nekadašnjeg Napoleonovog puta u naselju Rožat Gornji, do maksimalnog iznosa predviđenih financijskih sredstava.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Zbog potpune zakrčenosti puta u tijeku razgovori s Vatrogascima za raščišćavanje terena za izradu projekta uređenja.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove,promet I mjesnu samoupravu

 

IZGLASANI PROJEKTI:


0052 – 0054 – Uređenje igrališta OŠ Lapad – Projektom se predlaže uređenje dječjeg sportskog igrališta Osnovne škole Lapad što bi uključivalo obnovu, proširenje i adaptaciju postojećeg igrališta postavljanjem nove podloge, sportske opreme, postavljanjem tribina za gledatelje, izgradnjom odbojkaškog terena na neuređenom dijelu platoa, postavljanjem rasvjete i hortikultnurnim uređenjem, a sve do iznosa predviđenog projektom.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrađen geodetski snimak, u tijeku je izrada glavnog projekta s troškovnikom.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

 

IZGLASANI PROJEKTI:


0231 – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za garažu – Naš dom – Projektom se predlaže izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju garaže s igralištem i zelenom površinom na ulazu u Naš dom (Nova Mokošica).

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrađen geodetski snimak, u tijeku je razrada idejnog rješenja.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

IZGLASANI PROJEKTI:


0089 – Uređenje platoa kod igrališta Čokolino pored OŠ Montovjerna – Projektom se predlaže uređenje platoa između Ulice Marka Marojice i Ulice dr. Vlatka Mačeka koje je omeđeno boćalištem i stazom tako što će se spomenuti plato prenamijeniti u igralište za mali nogomet i košarku za djecu predškolske uzrasti, s podlogom od gume. Predlaže se i izgradnja igrališta za kućne ljubimce omeđenog ogradom i klupama te stolom za tenis, a sve do iznosa predviđenih projektom.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

U tijeku je izrada glavnog projekta s troškovnikom.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

IZGLASANI PROJEKTI:


0007 – Preuređenje dječjeg igrališta i asfaltiranje prilaza – Projektom se predlaže rekonstrukcija i uređenje dječjeg igrališta na Gornjem konalu (na katastarskoj čestici broj 2421/1) te kaskadnih stepenica na čijem se mjestu predlaže gradnja boćališta. Na igralištu se predlaže dodavanje novih dječjih sprava poput ljuljački, tobogana i sl., a koje će postati dodatni sadržaj za djecu.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrada projekta u tijeku. Tvrtka Statički sustavi d.o.o.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet i mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0263 – Dječje igralište Ploče iza Grada (projektna dokumentacija) – Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Bruna Bušića što bi uključivalo geodetski snimak, izradu troškovnika i dr. Projekt izgradnje igrališta uključivao bi opremanje spravama poput penjalica, tobogana, ljuljački, vrtuljaka i sl., te postavljanje zaštitne ograde, klupa i rasvjete.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Obavljeno čišćenje parcele koja je potom geodetski snimljena. U tijeku prikupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

IZGLASANI PROJEKTI:


0012 – Uređenje pješačkog puta „Put od Bosanke“ od naselja do magistrale – Projektom se predlaže uređenje pješačkog puta Put od Bosanke od naselja Bosanka do Jadranske magistrale tj. pothodnika na magistrali zbog dotrajalosti i oštećenja. Pješački put tj. skalini najviše su oštećeni u naselju Bosanka te se predviđa njihovo poravnavanje i fugiranje kako bi se povećala razina sigurnosti lokalnog stanovništva i turista koji često koriste ovu šetnicu.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrada geodetskog snimka u tijeku. Izrada troškovnika i suglasnost konzervatora u svibnju. Plan izvođenja radova u listopadu 2024.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet i mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0224 – Javna rasvjeta na dionici magistrala – plaža – Projektom se predlaže uređenje dionice od magistrale do plaže u naselju Brsečine (Kriva ulica, Put uz Progon) što bi uključivalo košenje i uređenje ulice, nalijevanje betonskih stopa za postavljanje rasvjetnih stupova te montažu solarnih rasvjetnih stupova uzduž dionice do iznosa odobrenih financijskih sredstava.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Ugovaranje radova.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet i mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0228 – Izrada podzida na lokalnoj cesti Grada Dubrovnika – Projektom se predlaže izrada podzida na cesti kroz naselje Dubravica što bi uključivalo potrebne građevinske radove na dionici ceste do otprilike 100 m2, betoniranje zida sa željeznom armaturom te vraćanje postojećeg kamena u podzid.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

U tijeku izrada projekta – u srpnju 2024. u planu izvođenje radova.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet i mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0101 – Uređenje puta k.č. 1235 Gromača – Projektom se predlaže izravnavanje i tamponiranje postojećeg makadamskog puta u naselju Gromača te povezivanje navedenog puta s ostalim ulicama kroz naselje, a u cilju bolje povezanosti i veće sigurnosti stanovništva.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrađen geodetski snimak terena – u srpnju 2024. u planu izvođenje radova.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet i mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0192 – Vodosprema Kalac i Goveđarica – Projektom se predlaže uređenje i potpuna adaptacija vodospreme Kalac koja se nalazi u naselju Kliševo sa svom pripadajućom infrastrukturom tj. uređenjem same gustijerne, pristupa i okoliša vodospreme.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Od Ministarstva gospodarstva ishođeno Rješenje o ukidanju statusa vodnog dobra. Predmet doastavljen u UO za nekretnine na daljnje rješavanje imovinsko pravnog statusa. Izrađen troškovnik radova. U tijeku prikupljanje ponuda za izvođenje radova.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

IZGLASANI PROJEKTI:


0204 – Betoniranje vodovodne trase – Projektom se predlaže betoniranje armiranim betonom vodovodne trase koja je trenutno makadam – od Vatrogasnog doma na Koločepu prema budućem planiranom heliodromu (do iznosa predviđenog financijskim sredstvima). Projekt je moguće izvoditi u više faza.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

U listopadu 2024. plan izvođenja radova uređenja puta.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet i mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0015 – Sportsko igralište – Projektom se predlaže izgradnja manjeg dječjeg igrališta u naselju Ljubač, na katastarskoj čestici broj 63 KO Ljubač, a za potrebe građana i djece i u svrhu poboljšanja te unapređenja sadržaja.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Prema novim saznanjima, darovati će se susjedna parcela, dogovor u tijeku. Mještani ne žele postavljanje sprava.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima.

IZGLASANI PROJEKTI:


0060 – Komunalna infrastruktura naselja Šunj – Projektom se predlaže uređenje Puta od Šunja do kuća na adresama Getina 11 i 15 te postavljanje dodatne javne rasvjete na području ulice i naselja Šunj do iznosa predviđenih financijskih sredstava, a u cilju postizanja veće sigurnosti stanovništva naselja.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

U tijeku je izrada tehničke dokumentacije i troškovnika.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima.

IZGLASANI PROJEKTI:


0269 – Izmjena krovišta na staroj školi u Mrčevu – Projektom se predlaže postavljanje novog krovišta na zgradu osnovne škole u Mrčevu (k.č. 10). Trenutno krovište prokišnjava te ga je potrebno zamijeniti.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Potpisan Ugovor o izvođenju radova. Izdana narudžbenica za stručni nadzor. Početak radova očekuje se u 04/2024.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima.

IZGLASANI PROJEKTI:


0020 -0025 – Uređenje prostorija Doma mladeži – Projektom se predlaže uređenje zgrade Doma mladeži u Orašcu promjenom otvora, žbukanjem unutarnjih zidova, uređenjem stubišta objekta, ugradnjom klima uređaja i osposobljenjem sanitarnog čvora u prizemlju Doma.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrađena projektna dokumentacija. U tijeku je prikupljanje ponuda za izvođenje radova.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima.

IZGLASANI PROJEKTI:


0171 – Obnova Doma mladeži Osojnik – Projektom se predlaže završetak obnove unutarnjeg dijela Doma mladeži u naselju Osojnik što bi uključivalo uređenje sanitarnog čvora i preostalih prostorija te rješavanje grijanja i hlađenja prostorija. Ukoliko planirana financijska sredstva budu dostatna, predlaže se i nabavka novog namještaja za središnji prostor Doma.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

U tijeku izrada troškovnika po različitim grupama radova.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima.

IZGLASANI PROJEKTI:


0132 – Dječje igralište Riđica – Projektom se predlaže uređenje igrališta za djecu u naselju Riđica, na katastarskoj čestici 1768/1, koje bi uključivalo postavljanje tobogana, ljuljački, klupa za sjedenje, klackalica i njihalica, u cilju poboljšanja sadržaja za djecu i mlade obitelji koji stanuju u naselju.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrađena geodetska podloga. Glavni projekt u izradi. Zatraženi PU. Projekt obustavljen jer se ispostavilo da lokacija nije pogodna radi blizine visoko naponskog kabela. Potrebno je iznaći novu lokaciju. Obavješten MO.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima.

IZGLASANI PROJEKTI:


0095 – Uređenje parkinga – Projektom se predlaže uređenje postojećeg parkirališta u Suđurđu (1603/8 K.O. Suđurađ) te proširenje i ucrtavanje dodatnih parkirnih mjesta uklanjanjem nepotrebnog nogostupa kako bi se parkiralište moglo organizirati u obliku tzv. riblje kosti što bi omogućilo sigurniji i uređeniji promet naseljem.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrada troškovnika u tijeku, rujan /listopada 2024. Plan izvođenja radova uređenja parkinga.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet i mjesnu samoupravu.

IZGLASANI PROJEKTI:


0061 – Uređenje šetnice do mora u Trstenom – Projektom se predlaže uređenje puta do mora u naselju Trsteno što bi uključivalo postavljanje solarnih rasvjetnih stupova, postavljanje koševa za smeće, postavljanje klupa na nekoliko psotojećih proširenja, a u cilju obogaćivanja ponude naselja Trsteno.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Postupak je u tijeku.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet I mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0160 – 0121 – Autobusna stanica Vrh sela (Veliki Zaton) – Dubrovnik – Projektom se predlaže gradnja autobusnog stajališta u Velikom Zatonu, na katastarskoj čestici 404/1 – smjer prema Dubrovniku. Trenutno se najbliža autobusna stanica nalazi preko kilometar dalje pa bi se tako stanovnicima Zatona omogućilo kvalitetnije i sigurnije korištenje usluga javnog gradskog prijevoza.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Potpisan ugovor s projektantom (Proposta), geodetski snimljena lokacija. Radove će izvoditi će Hrvatske ceste.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima.

IZGLASANI PROJEKTI:


0191 – Rekonstrukcija mjesnog groblja – Projektom se predlaže rekonstrukcija mjesnog groblja u Šipanskoj Luci koja bi uključivala popravak ogradnog kamenog zida, popločavanje i izgradnju temelja, gradnju prilaznih stepenica, označavanje parkirnog mjesta za pogrebno vozilo te izgradnju mrtvačnice.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

Izrada troškovnika u tijeku, nositelj projekta Boninovo d.o.o.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za komunalne poslove, promet i mjesnu samoupravu

IZGLASANI PROJEKTI:


0109 – Pješačke staze i vidikovac Mravinjac – Markiranje, označavanje uz info tablu pješačko-planinarskih staza od centra mjesta preko vrhova do granice s BiH. Projekt Gumna – Vidikovca na najistaknutijoj točki.

INFO O STATUSU PROJEKTA – do sada napravljeno:

U tijeku su pripremne radnje za realizaciju projektnog prijedloga.

 

NADLEŽNOST UPRAVNOG ODIJELA:


Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more