Dobrodošli u bolji Grad

Sudjelovati može svaka punoljetna osoba s prebivalištem na području grada Dubrovnika, uz predočenje važeće isprave kao dokaza.

Građani aktivno sudjeluju isključivo u gradskom kotaru/mjesnom odboru sukladno adresi prebivališta.

Dobrodošli u bolji Grad

Sudjelovati može svaka punoljetna osoba s prebivalištem na području grada Dubrovnika, uz predočenje važeće isprave kao dokaza.

Građani aktivno sudjeluju isključivo u gradskom kotaru/mjesnom odboru sukladno adresi prebivališta.

Novosti

Pratite nas i na društvenim mrežama, gdje ćemo redovno objavljivati novosti