Početna stranica » Novosti » Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor Trsteno

Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor Trsteno

 

Na radionici participativnog budžetiranja za MO Trsteno održanoj 30. Lipnja 2023. u 17:30, Na vodi 35 (Stara škola). Građani su na radionici predali 4 prijedloga.

Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 4.7.2023. u prostorijama DURA-e te su svi projekti ocijenjeni. U dokumentu možete pogledati koji su prijedlozi građana ocijenjeni kao prihvatljivi.