Početna stranica » Novosti » Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor ORAŠAC

Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor ORAŠAC

Pogledajte koji su prijedlozi građana ocjenjeni kao prihvatljivi u MO Orašac

Radionica za mjesni odbor Orašac održana 06.06.2023 u 19:00 sati u mjesnom odboru. Na radionici je predloženo 12 projekta.
Evaluacija prijedloga je održana na stručnom povjerenstvu 13.06.2023. u prostorijama DURA-e te su svi projekti ocijenjeni na sljedeći način: