Početna stranica » Novosti » Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor GROMAČA

Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor GROMAČA

Radionica za mjesni odbor Gromača održana je 06.06.2023 u 19:00 sati u mjesnom odboru.

Na radionici su predložena 4 projekta.

Evaluacija prijedloga je održana na stručnom povjerenstvu 13.06.2023. u prostorijama DURA-e te su svi projekti ocijenjeni na sljedeći način: