Početna stranica » Novosti » Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor Brsečine

Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor Brsečine

 

Na radionici participativnog budžetiranja za MO Brsečine održanoj 28. Lipnja 2023. U 17:30, Na vodi 35 (Stara škola) građani su predali 3 projektna prijedloga.

Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 4.7.2023. u prostorijama DURA-e te su svi projekti ocijenjeni. U dokumentu možete pogledati koji su prijedlozi građana ocijenjeni kao prihvatljivi.