Početna stranica » Novosti » Pregled projekata koje su građani MJESNIH ODBORA iznijeli na radionicama

Pregled projekata koje su građani MJESNIH ODBORA iznijeli na radionicama

Pregled projekata koje su građani mjesnih odbora iznijeli na radionicama i za koje mogu glasovati putem NIAS sustava e-Građani od 11. do 24. rujna 2023. Za prijavu je dovoljna vjerodajnica niske razine sigurnosti koju je moguće dobiti u poslovnici FINA-e (korisničko ime i lozinka).


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Bosanka

 

0012 – Uređenje pješačkog puta „Put od Bosanke“ od naselja do magistrale

Projektom se predlaže uređenje pješačkog puta Put od Bosanke od naselja Bosanka do Jadranske magistrale tj. pothodnika na magistrali zbog dotrajalosti i oštećenja. Pješački put tj. skalini najviše su oštećeni u naselju Bosanka te se predviđa njihovo poravnavanje i fugiranje kako bi se povećala razina sigurnosti lokalnog stanovništva i turista koji često koriste ovu šetnicu.

0013 – Obnova dječjeg igrališta za malu djecu

Projektom se predlaže obnova sveukupne površine postojećeg dječjeg igrališta u naselju Bosanka koje bi se opremilo novim spravama i sadržajima kao što su ljuljačke, klackalice i sl. te solarnim klupama koje nude mogućnost punjenja pametnih mobitela i ostalih uređaja, a u cilju poboljšanja sadržaja – kako za djecu tako i za roditelje.

0014 – Zamjena istrošenog asfaltnog sloja u mjestu Bosanka

Projektom se predlaže zamjena asfaltnog sloja kroz naselje Bosanka (k.č. 1901/4 – 2467, 1987/6; 2464/2 – 1985/1; 2461 – 1901/8) s obzirom na to da je trenutni asfaltni sloj istrošen i radi veće sigurnosti stanovništva potrebno je postaviti novi. Planirano je asfaltiranje onoliko površine koliko je moguće u okviru predviđenog budžeta.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Brsečine

 

0224 – Javna rasvjeta na dionici magistrala – plaža

Projektom se predlaže uređenje dionice od magistrale do plaže u naselju Brsečine (Kriva ulica, Put uz Progon) što bi uključivalo košenje i uređenje ulice, nalijevanje betonskih stopa za postavljanje rasvjetnih stupova te montažu solarnih rasvjetnih stupova uzduž dionice do iznosa odobrenih financijskih sredstava.

0226 – Saniranje dijela puta k. č. 1122

Projektom se predlaže sanacija i uređenje dijela ceste u naselju Brsečine (katastarska čestica 1122) koje bi uključivalo uklanjanje dijela starog asfalta s ulice, tamponiranje te postavljanje novog sloja asfalta.

0223 – Uređenje dijela Puta od Četušine

Projektom se predlaže uređenje ulice Put od Četušine u naselju Brsečine koje bi uključivalo košnju raslinjem obrasle ulice, popravak međa, tamponiranje i asfaltiranje ulice te postavljanje javne rasvjete do iznosa odobrenih financijskih sredstava.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Dubravica

 

0227 – Saniranje potpornih zidova ceste kroz mjesto

Projektom se predviđa saniranje suhozida u naselju Dubravica (na katastarskim česticama 218 i 221 K.O. Dubravica) koji se trenutno nalaze u jako lošem stanju i pred urušavanjem su te stvaraju poteškoće u prometovanju naseljem.

0228 – Izrada podzida na lokalnoj cesti Grada Dubrovnika

Projektom se predlaže izrada podzida na cesti kroz naselje Dubravica što bi uključivalo potrebne građevinske radove na dionici ceste do otprilike 100 m2, betoniranje zida sa željeznom armaturom te vraćanje postojećeg kamena u podzid.

0225 – Izrada geodetskog elaborata i ucrtavanje nerazvrstanih cesta kroz Dubravicu

Projektom se predlaže izrada geodetskog elaborata, ucrtavanje i uknjižba trenutno nerazvrstane ceste u naselju Dubravica (od ulaska u naselje do zaseoka Bare) kako bi se ubuduće cesta održavala i popravljala, što bi pozitivno utjecalo na prometnu sigurnost u naselju.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Gromača

 

0101 – Uređenje puta k.č. 1235 Gromača

Projektom se predlaže izravnavanje i tamponiranje postojećeg makadamskog puta u naselju Gromača te povezivanje navedenog puta s ostalim ulicama kroz naselje, a u cilju bolje povezanosti i veće sigurnosti stanovništva.

0028 – Otkup k.č. 525 k.o. Gromača i formiranje cijene s česticom mjesnog doma

Projektom se predlaže otkup područja na katastarskoj čestici broj 525 K.O. Gromača koja bi po otkupu s okolnom česticom činila cjelinu i bila u vlasništvu Grada Dubrovnika te stoga pogodna za daljnja ulaganja za potrebe mjesnog doma.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Kliševo

 

0192 – Vodosprema Kalac i Goveđarica

Projektom se predlaže uređenje i potpuna adaptacija vodospreme Kalac koja se nalazi u naselju Kliševo sa svom pripadajućom infrastrukturom tj. uređenjem same gustijerne, pristupa i okoliša vodospreme.

0199 – Biciklistička staza

Projektom se predlaže prilagodba postojećeg puta u naselju Kliševo (k.č. 1126) za potrebe biciklističke staze što bi uključivalo proširivanje puta do 1,5 metar te dodatno prilagođavanje, a do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

0190 – Uređenje postojeće ceste

Projektom se predlaže uređenje rubnika postojeće ceste u Kliševu, jer prilikom asfaltiranja i širenja navedene ceste nije ostavljeno dovoljno prostora za odvodnju oborinskih voda. Prijedlog je postaviti 3 rešetke za odvodnju cijelom dužinom ulice kroz naselje Kliševo.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Koločep

 

0205 – Javna rasvjeta do uvale Ploče

Projektom se predlaže postavljanje niskih rasvjetnih stupova na već obilježena mjesta na području od ambulante na Koločepu do uvale Ploče (u dva pravca – prema moru i dalje uz put) do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

0203 – Popravak čekaonice u Donjem čelu

Projektom se predlaže saniranje i vraćanje u prvobitno stanje čekaonice u Donjem čelu (kod Jadrolinije) koja se trenutno nalazi u jako lošem stanju te nije u funkciji što stvara lošu sliku o otoku kod putnika koji pristaju u Donje čelo.

0202 – Obalni zid duž plaže Ingalo u Donjem čelu (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za izgradnju obalnog zaštitnog zida na ulici uz plažu Ingalo u Donjem čelu koji bi spriječio nanošenje pijeska s plaže na ulicu, što posebno problematično zna biti u zimskim mjesecima.

0204 – Betoniranje vodovodne trase

Projektom se predlaže betoniranje armiranim betonom vodovodne trase koja je trenutno makadam – od Vatrogasnog doma na Koločepu prema budućem planiranom heliodromu (do iznosa predviđenog financijskim sredstvima). Projekt je moguće izvoditi u više faza.

0207 – Uređenje izletišta Placet (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacija za uređenje izletišta Placet u Gornjem čelu koje bi uključivalo postavljanje nove zaštitne ograde, postavljanje klupa za odmor, koševa za smeće i gradnju podzida na nogometnom igralištu.

0206 – Uređenje školskog igrališta

Projektom se predlaže uređenje školskog igrališta područne škole Ivana Gundulića u Donjem čelu na Koločepu. Uređenje bi uključivalo promjenu i nadogradnju trenutno preniske zaštitne ograde, promjenu koša i postavljanje podloge.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Ljubač

 

0018 – Uređenje društvenog doma

Projektom se predlaže uređenje društvenog doma u naselju Ljubač koje bi uključivalo postavljanje novog krovišta, uređenje unutarnjeg prostora te postavljane fasade – do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

0015 – Sportsko igralište

Projektom se predlaže izgradnja manjeg dječjeg igrališta u naselju Ljubač, na katastarskoj čestici broj 63 KO Ljubač, a za potrebe građana i djece i u svrhu poboljšanja te unapređenja sadržaja.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Lopud

 

0062 – Uređenje prostora za potrebe mještana

Projektom se predlaže uređenje zgrade i okolnog travnjaka za potrebe Kulturno-umjetničke udruge Ivo Kuljevan, kao i potrebe mjesnog odbora i udruge mladih. U uređenom prostoru održavale bi se aktivnosti za djecu, a služila bi i za razne kulturne, sportske i društvene namjene.

0065 – Prepumpna stanica za naselje Šunj (projektna dokumentacija)

Predlaže se izrada projektne dokumentacija za izgradnju prepumpne stanice na naselje Šunj čiji stanovnici trenutno sami plaćaju pumpu zbog nedostatka vodovodne infrastrukture. Budući da bi ovaj projekt premašivao predviđena financijska sredstva, putem Participativnog budžetiranja moguća je izrada projektne dokumentacije idejnog projekta vodoopskrbe unutarnjeg dijela Lopuda.

0063 – Betoniranje Ulice Nikice Zec

Projektom se predlaže betoniranje nebetoniranog dijela Ulice Nikice Zec na Lopudu (od križanja s Ulicom Biskupija do k.č. 294) čime bi se postigla veća sigurnost stanovništva naselja.

0060 – Komunalna infrastruktura naselja Šunj

Projektom se predlaže uređenje Puta od Šunja do kuća na adresama Getina 11 i 15 te postavljanje dodatne javne rasvjete na području ulice i naselja Šunj do iznosa predviđenih financijskih sredstava, a u cilju postizanja veće sigurnosti stanovništva naselja.

0174 – Renovacija dječjeg igrališta

Projektom se predlaže renovacija postojećeg dječjeg igrališta na Lopudu te postavljanje adekvatne podloge koja bi onemogućila rast trave na igralištu. Predlaže se i postavljanje novih suvremenih sprava za djecu.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Mrčevo

 

0268 – Uređenje puta i obnova suhozida

Projektom se predlaže uređenje postojećeg puta u naselju Mrčevo (na katastarskoj čestici 1401) što bi uključivalo obnovu i uređenje suhozida te izmjenu postojeće podloge do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

0269 – Izmjena krovišta na staroj školi u Mrčevu

Projektom se predlaže postavljanje novog krovišta na zgradu osnovne škole u Mrčevu (k.č. 10). Trenutno krovište prokišnjava te ga je potrebno zamijeniti.

0266 – Sanacija Lokve

Projektom se predlaže sanacija i uređenje Lokve (k.č. 52) u naselju Mrčevo, a što bi uključivalo ispumpavanje, popravljanje postojećih podzida, uređenje međa, kao i uređenje kamenica oko Lokve.

 


 

Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Orašac

 

0021 – Uređenje prostorija mjesnog odbora

Projektom se predlaže unutarnje uređenje prostorija mjesnog odbora u Orašcu (nalazi se na katastarskoj čestici 313 K.O. Orašac), i to konkretno – promjena otvora na objektu, uređenje postojećeg sanitarnog čvora te instalacija klima uređaja.

0024 – Nadopuna javne rasvjete

Projektom se u naselju Orašac predlaže postavljanje dodatna dva stupa javne rasvjete na katastarskoj čestici 1931/1, u Ulici na brijegu čime bi se postigla veća sigurnost stanovništva, a spomenuta se ulica nalazi na dionici koja vodi do lokalne crkve.

0023 – Ležeći policajci

Projektom se predlaže postavljanje tzv. ležećih policajaca tj. usporivača prometa na određena „problematična“ mjesta u naselju Orašac kako bi se dodatno osigurala sigurnost vozača i pješaka. Projektom bi se, ovisno o financijskim troškovima, postavilo više usporivača na području cijelog naselja Orašac.

0020 -0025 – Uređenje prostorija Doma mladeži

Projektom se predlaže uređenje zgrade Doma mladeži u Orašcu promjenom otvora, žbukanjem unutarnjih zidova, uređenjem stubišta objekta, ugradnjom klima uređaja i osposobljenjem sanitarnog čvora u prizemlju Doma.

0048 – Asfaltiranje javnog gradskog puta

Projektom se predlaže uređenje i postavljanje asfaltnog sloja u Ulici pod Đurđevom crkvom 25 u Orašcu (katastarska čestica broj 1995) kako bi se vozačima i pješacima osigurao siguran i nesmetan prolazak navedenom ulicom.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Osojnik

 

0172 – Svako kućanstvo kante za odvajanje otpada

Projektom se želi omogućiti svakom kućanstvu u naselju Osojnik razvrstavanje otpada postavljanjem odgovarajućih spremnika za otpad na cijelom području naselja. Ovim bi se projektom tako povećala svijest građana o važnosti odvajanja otpada i očuvanja prirode.

0175 – Natkrivanje boćarskog igrališta

Projektom se predlaže postavljanje metalne ili betonske konstrukcije s metalnim krovištem s kojim bi se otkrili sendvič ili obični limovi na područje boćarskog igrališta u naselju Osojnik. Prijedlog je na korist svim mještanima, jer bi se prostor igrališta koristio i tijekom raznih manifestacija (KUD, dječji festivali, rođendani i sl.)

0171 – Obnova Doma mladeži Osojnik

Projektom se predlaže završetak obnove unutarnjeg dijela Doma mladeži u naselju Osojnik što bi uključivalo uređenje sanitarnog čvora i preostalih prostorija te rješavanje grijanja i hlađenja prostorija. Ukoliko planirana financijska sredstva budu dostatna, predlaže se i nabavka novog namještaja za središnji prostor Doma.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Riđica

 

0111 – Seoski dom Riđica

Projektom se predlaže rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom zemljišta na kojem se nalazi mjesni dom u Riđici. Na domu se, do predviđenog financijskog iznosa, predlaže sanacija krovišta i unutarnjih prostorija te promjena otvora.

0132 – Dječje igralište Riđica

Projektom se predlaže uređenje igrališta za djecu u naselju Riđica, na katastarskoj čestici 1768/1, koje bi uključivalo postavljanje tobogana, ljuljački, klupa za sjedenje, klackalica i njihalica, u cilju poboljšanja sadržaja za djecu i mlade obitelji koji stanuju u naselju.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Suđurađ

 

0096 – Obnova izvora pitke vode „Šipun“

Projektom se predlaže obnova izvora pitke vode u Šipanskom polju koji potječe iz prapovijesnih vremena. Obnova bi podrazumijevala čišćenje izvora, uređenje potpornog zida koji je trenutno urušen te uređenje stepenica koje vode do izvora, a trenutno su van funkcije.

0099 – Izmještanje i gradnja novog odlagališta

Projektom se predlaže izmještanje trenutne lokacije odlagališta otpada s trajektnog pristaništa u Suđurđu te uređenje odlagališta na adekvatnijem mjestu kako bi se izbjeglo širenje neugodnih mirisa u samom centru naselja.

0094 – Subvencioniranje cjelodnevnog vrtića s kuhinjom (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije kako bi se postigli tehnički uvjeti za uspostavu cjelodnevnog vrtića u naselju Suđurađ, što bi uključivalo uređenje vanjskog igrališta, uređenje kuhinje i zapošljavanje odgojitelja/ica te kuhara/ica. Projektom se osim izrade dokumentacije predviđaju i radovi do iznosa odobrenih sredstava.

0093 – Asfaltiranje i uređenje ceste u Suđurđu

Projektom se predlaže asfaltiranje i uređenje ceste koja se proteže od kružnog toka kod crkve sv. Duha do Pakljene tj. glavne mjesne crkve u naselju Suđurađ. Budući da cesta povezuje 10 zaseoka i hotel, a trenutno se nalazi u lošem stanju, njezino je uređenje važno za naselje Suđurađ.

0095 – Uređenje parkinga

Projektom se predlaže uređenje postojećeg parkirališta u Suđurđu (1603/8 K.O. Suđurađ) te proširenje i ucrtavanje dodatnih parkirnih mjesta uklanjanjem nepotrebnog nogostupa kako bi se parkiralište moglo organizirati u obliku tzv. riblje kosti što bi omogućilo sigurniji i uređeniji promet naseljem.

0100 – „Camino“ u malom

Projektom se predlaže uređenje mnogobrojnih postojećih šipanskih puteljaka uklanjanjem raslinja, uređivanjem međa, uklanjanjem kamenja i dr. Cilj je stvoriti mrežu pješačko-rekreativnih staza po otoku Šipanu koji bi šetačima približili bogatu prirodnu i kulturnu ponudu otoka. Planirano je izvođenje projekta do iznosa odobrenog projektom.

0097 – Uređenje ulice

Projektom se predlaže uređenje trenutne kozje staze koja povezuje dvije ceste u naselju Suđurađ (Puhjera), na dionici od ljetnikovca Getaldić do zaobilaznice k.č. 1867 K.O. Suđurađ. Projektom je predviđeno i uređenje stepenica te postavljanje javne rasvjete do iznosa odobrenog projektom.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Trsteno

 

0061 – Uređenje šetnice do mora u Trstenom

Projektom se predlaže uređenje puta do mora u naselju Trsteno što bi uključivalo postavljanje solarnih rasvjetnih stupova, postavljanje koševa za smeće, postavljanje klupa na nekoliko psotojećih proširenja, a u cilju obogaćivanja ponude naselja Trsteno.

0080 – Uređenje dijela ceste

Projektom se predlaže uređenje dijela ceste u Propađanima kojom prometuju automobili na način da se vozilima može doći iza Gospe. Cesta je duga otprilike 300 metara, a uređenje ove dionice ceste predstavlja korist svim stanovnicima Trstenoga.

0178 – Izgradnja javnog WC-a za naselje

Projektom se predlaže izgradnja i uređenje sanitarnog čvora za potrebe plaže Trsteno kojim bi se mogli služiti stanovnici i posjetitelji naselja, kako oni koji se koriste plažom tako i sudionici manifestacija i drugih događanja koja se odvijaju na rivi u Trstenome.

0056 – Uređenje izvora

Projektom se predlaže uređenje izvora ispod platana kojim se koristi 2/3 stanovništva naselja Trsteno, a koji trenutno ne odgovara ni tehničkim ni higijenskim uvjetima. Projektom bi se tako riješio velik zdravstveni i higijenski problem s kojim se suočavaju stanovnici.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Zaton

 

0158 – Javna rasvjeta od D8 do k. br. Vrbica 1-3

Projektom se predlaže postavljanje dva solarna autonomna stupa javne rasvjete – jedan na skretanju s D8 na pristupni put i drugi prema kućnom broju Vrbica 1-3. Na navedenoj dionici nedostaje javna rasvjeta i iz tog razloga je nedovoljno sigurna za stanovništvo.

0163 – „Zatonski dom“

Projektom se predlaže renovacija postojećih WC-ova u Domu kulture u Zatonu što bi uključivalo postavljanje novih cijevi i sanitarija te postavljanje novih keramičkih podnih pločica. Uz to se predlaže uređenje i bojanje zidova Doma.

0162 – Ugradnja zaštitne ograde – igralište Soline

Projektom se predlaže ugradnja zaštitne ograde na dijelu šetnice uz more na području Zatona Malog, ispred igrališta u Solinama. Uz navedenu ogradu predlaže se i hortikulturno uređenje navedenog područja.

0157 – Sređivanje prostora oko igrališta u Solinama

Projektom se predlaže sređivanje okoliša i postavljanje klupa za dječje proslave rođendana te osmišljavanje i postavljanje sadržaja i opreme za manju djecu kao što su tobogani, penjalice i sl. Predlaže se i postavljanje klupa uz šetnicu te postavljanje koševa za smeće, kao i hortikulturno uređenje (pitospora, oleandra).

0154 – Pametne klupe i ploča s informacijama

Projektom se predlaže postavljanje pametnih klupa i informativnog panoa u naselju Zaton, na području od Bunice do Velikog Zatona. Na ovaj bi se način stanovnici i gosti mogli odmoriti, dobiti potrebne informacije i po potrebi napuniti svoje pametne uređaje.

0152 – Naša djeca – naša budućnost

Projektom se predlaže renoviranje i uređenje prostora postojećeg Doma kulture u Zatonu tako da se prilagodi različitoj dobi djece i različitim aktivnostima kao što su plesni studio, linđo, judo, boće i dr., čime će se poboljšati sadržaji za djecu i mlade.

0156 – Uređenje parka u centru Zatona Velikog

Projektom se predlaže uređenje parka u Zatonu Velikom na Obali Ante Starčevića (k.č. 553/4) što bi uključivalo sadnju zelenila, postavljanje pametnih klupa i ugradnju prskalica u cilju ugodnijeg i sigurnijeg boravka u parku lokalnog stanovništva i turista.

0142 – Ljetna školica za djecu

Projektom se predlaže pokretanje ciklusa radionica za djecu i mlade kao što su likovne, tehničke, STEM, sportske i dr., a koje bi se održavale u društvenom domu u Zatonu tijekom ljetnih mjeseci. Uz radionicu, predlaže se i oformljivanje ljetnog dječjeg kina u istom prostoru.

0134 – Obnova javnog WC-a u zgradi Doma kulture u Malom Zatonu

Projektom se predlaže kompletna obnova postojećih starih WC-ova u zgradi Doma kulture u Zatonu. Obnovom bi se prenamijenili u javne WC-ove koji bi se tako nalazili u centru naselja Mali Zaton i bili na korist stanovnicima i gostima.

0160 – 0121 – Autobusna stanica Vrh sela (Veliki Zaton) – Dubrovnik

Projektom se predlaže gradnja autobusnog stajališta u Velikom Zatonu, na katastarskoj čestici 404/1 – smjer prema Dubrovniku. Trenutno se najbliža autobusna stanica nalazi preko kilometar dalje pa bi se tako stanovnicima Zatona omogućilo kvalitetnije i sigurnije korištenje usluga javnog gradskog prijevoza.

0164 – Uređenje šetnice „Lungo mare“ Mali i Veliki Zaton

Projektom se predlaže uređenje šetnice uz more između Malog i Velikog Zatona što bi uključivalo popunjavanje oštećenja na šetnici, hortikulturno uređenje šetnice, postavljanje dvije klupe, postavljanje koševa za smeće, uređenje javne rasvjete te uklanjanje željeznih šipki koje vire iz mora i ugrožavaju šetače.

 


Projektni prijedlozi za

Mjesni odbor Bosanka

 

0193 – Adaptacija omladinskog doma

Projektom se predlaže adaptacija postojećeg omladinskog doma u Šipanskoj Luci koja bi uključivala uređenje unutarnjih prostorija doma, postavljanje novih instalacija, otvora te uređenje postojećeg sanitarnog čvora u Domu.

0194 – 0196 – Dječje igralište (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta u Šipanskoj Luci, a koje bi uključivalo nogometni, košarkaški i rukomenti teren te podlogu. Uz navedeno projektom se predlaže i uređenje prilaza te postavljanje zaštitne ograde oko igrališta.

0195 – Natkrivanje i uređenje place/peskarije (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže uređenje postojeće place u centru Šipanske Luke koja bi se natkrila, popločala kamenom te bi se do place dovela voda i postavila slavina. Prijedlog u ovoj fazi podrazumijeva izradu glavnog projekta te ishođenje potrebnih dozvola te radove do odobrenog iznosa.

0191 – Rekonstrukcija mjesnog groblja

Projektom se predlaže rekonstrukcija mjesnog groblja u Šipanskoj Luci koja bi uključivala popravak ogradnog kamenog zida, popločavanje i izgradnju temelja, gradnju prilaznih stepenica, označavanje parkirnog mjesta za pogrebno vozilo te izgradnju mrtvačnice.