Početna stranica » Novosti » Pregled projekata koje su građani GRADSKIH KOTARA iznijeli na radionicama

Pregled projekata koje su građani GRADSKIH KOTARA iznijeli na radionicama

Pregled projekata koje su građani gradskih kotara iznijeli na radionicama i za koje mogu glasovati putem NIAS sustava e-Građani od 11. do 24. rujna 2023. Za prijavu je dovoljna vjerodajnica niske razine sigurnosti koju je moguće dobiti u poslovnici FINA-e (korisničko ime i lozinka).


Projektni prijedlozi za

Gradski kotar Grad

 

0187 – Rukohvati za sve! – mreža pašamana u GK Grad (projektna dokumentacija i dozvola konzervatora)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije i dobivanje suglasnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za postavljanje mreže rukohvata na području GK Grad (od Pelina do Straduna i od Sv. Marije do Straduna) kao pomoć starijim i slabo pokretnim stanovnicima.

0185 – Podzemni spremnik za otpad

Projektom se predlaže izgradnja podzemnog spremnika za otpad koji bi se nalazio na području GK Grad i koji bi omogućio građanima lakše i adekvatnije zbrinjavanje otpada. Predložena lokacija je Ulica Ilije Sarake (preko puta Katedrale). Za projekt je potrebno ishodovati dozvolu Konzervatorskog odjela te su mogući i arheološki radovi.

0183 – Nabava vozila za slabo pokretne sugrađane (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada studije koja bi utvrdila uvjete za pružanje usluga prijevoza starijih i slabo pokretnih stanovnika gradskog kotara Grad do Pila ili Ploča u cilju olakšavanja kretanja ove, u Gradu najzastupljenije skupine stanovništva. Studijom bi se utvrdila vrsta pogona potrebnog vozila i ostale značajke koje bi olakšale samu organizaciju prijevoza i sigurnost putnika.

0184 – Prostor za društveni život djece  

Projektom se predlaže uređenje prostora na području GK Grad koji bi koristila djeca školskog uzrasta u vremenu poslije škole do dolaska roditelja s posla, a prostor bi sadržavao razne društvene igre i aktivnosti za djecu. Nakon uređenja prostora, brigu o korištenju preuzeo bi GK Grad.

0177 – Zelena površina – uređenje prostora za lokalno stanovništvo (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada elaborata i projektne dokumentacije za gradnju parka/prostora za lokalno stanovništvo unutar gradskog kotara Grad, na području Pelina. Prethodno je potrebno pribaviti mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.


Projektni prijedlozi za

Gradski kotar Gruž

 

0123 – 0139 – Neboderi Gruž – bolja prometna povezanost

Projektom se predlaže nabava mini-busa/kombi vozila koji bi služili za prijevoz građana s područja gruških nebodera (Ulica Janka Bobetka i Od Gaja) povezujući ovaj dio grada s Ulicom Andrije Hebranga i placom u Gružu, a u cilju olakšavanja kretanja stanovnicima od kojih je veliki dio treće životne dobi.

0137 – 0125 – Oborinska odvodnja u Kunskoj ulici

Zbog velikog naplavljivanja u vrijeme obilnih kiša, projektom se predlaže izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda gradnjom kanala ili cijevi u Kunskoj ulici u Gružu te u dijelovima Ulice Janka Bobetka i Ulice Andrije Hebranga.

0143 – Uređenje javne površine ispred crkve sv. Križa

Projektom se predlaže uređenje dijela javne površine na Ulici obala Ivana Pavla II, ispred crkve svetog Križa kako bi se estetski prostor ujednačio s trgom ispred crkve. Uz uređenje javne površine projektom se predlaže i postavljanje autobusnog stajališta. 

0126 – Izgradnja parkirališta u Ulici svetog Križa – rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Projektom se predlaže uknjižba Ulice sv. Križa i pripajanje novoizgrađenog parkirališta s katastarskim česticama 877/1 i 877/2, uklanjanje ogradnog zida, asfaltiranje, ocrtavanje parking mjesta i ugradnja zaštitne ograde, sve u cilju osiguravanja dodatnog parking prostora na području Gruža.

0122 – Projektno rješenje za parking

Predlaže se angažiranje projektanta koji bi u suradnji s nadležnim gradskim upravnim odjelima napravio idejno rješenje i analizu za sve čestice u vlasništvu Grada Dubrovnika na području gradskog kotara Gruž u svrhu izgradnje parking prostora.

0116 – Samo da ne polete

Projektom se predlaže postavljanje željezne zaštitne ograde na spoju Ulice Janka Bobetka i Ulice od Gaja (iznad trgovine Tommy) visine 1,2 metra i dužine 30 metara kako bi se povećala razina sigurnosti stanovništva koji prolaze ovom dionicom.

0117 – Sanacija gornje ceste u Sustjepanu                

Projektom se predlaže postavljanje nove asfaltne podloge u Ulici Jurja Klovića u naselju Sustjepan kako bi se postigla veća sigurnost vozača koji se iz ove ulice uključuju na Jadransku cestu. Predlaže se i asfaltiranje postojećih ugibališta u navedenoj ulici, tj. na bivšoj Ćirovoj štreki, kao i postavljanje javne rasvjete na neosvijetljenim dijelovima ulice.

0141 – Rekonstrukcija postojećih stepenica Lopudske ulice

Projektom se predlaže rekonstrukcija stepenica u dijelu Lopudske ulice koja bi uključivala izgradnju pravilnog stepeništa, odvodnih kanala, postavljanje nove javne rasvjete i rukohvata te spajanje s magistralom te gradnju boljeg spoja s Ulicom Andrije Hebranga.


Projektni prijedlozi za

Gradski kotar Komolac

 

0165 – Jaružanje Rijeke dubrovačke

Projektom se predlaže jaružanje rijeke Omble od izvora do naselja Čajkovica. Jaružanjem bi se iskopao nataloženi šljunak, mulj, pijesak s dna rijeke što bi pomoglo u sprječavanju poplavljivanja kuća za vrijeme velikih oborina, ali i u razmnožavanju riječne ribe.

0148 – Zaštita izvora pitke vode Točak, Gornji Prijevor

Projektom se predlaže videonadzorom zaštiti dva dragocjena izvora pitke vode na području Dračeva sela i Gornjeg Prijevora – Sv. Nikola i Točak, koje stanovništvo redovito koristi. Uz videonadzor predlaže se uređenje samog izvora Točak i postavljanje zaštite od ubacivanja otpada.

0135 – Uređenje pješačke ili biciklističke staze u mjestu Rožat

Projektom se predlaže gradnja i uređenje pješačke i/ili biciklističke staze na području nekadašnjeg Napoleonovog puta u naselju Rožat Gornji, do maksimalnog iznosa predviđenih financijskih sredstava.

0136 – Dovršetak izgradnje nogostupa u Komolcu

Projektom se predlaže dovršetak izgradnje nogostupa do mosta na Ombli u dužini cca 80 metara te od autobusnog stajališta Komolac do Žabnjaka. Gradnjom nogostupa na ovom području spojila bi se naselja unutar GK Komolac i povećala bi se sigurnost pješaka.

0115 – Betoniranje ili asfaltiranje puta ispod Stare Knežice (nastavak)

Projektom se predlaže nastavak betoniranja ili asfaltiranje puta NC 2-004 ispod Stare Knežice. Asfaltiranje/betoniranje ove ceste omogućilo bi stvaranje alternativnog puta/obilaznice tokom gradnje aglomeracije, s obzirom na to da je postojeća cesta kroz selo jako uska.


Projektni prijedlozi za

Gradski kotar Lapad

 

0046 – Zabavni park – staza za boso hodanje, podloga od raznih materijala

Projektom se predlaže gradnja zabavnog parka za boso hodanje u blizini OŠ Lapad. U parku bi se nalazila podloga od različitih materijala poput pijeska, žala, lišća, trave i sl., a koja bi vodila do šatora s pijeskom za modeliranje skulptura.

0051 – Uređenje parka na Batali ispred Lipaprometa      

Projektom se predlaže uređenje parka na Batali što bi uključivalo hortikulturne zahvate kao što je zamjena starih biljaka i stabala novim, postavljanje ograde okolo parka, postavljanje klupa, tobogana, klackalice i ljuljačke. Predlaže se i popločavanje puta uz park u dužini 30 metara radi veće sigurnosti korisnika parka.

0058 – Izgradnja nogostupa i uređenje parkirališta na Ulici Vatroslava Lisinskog

Projektom se predlaže izgradnja nogostupa i uređenje parkinga na dijelu Ulice Vatroslava Lisinskoga, točnije od kružnog toka do skretanja za plažu Mandrač, a u cilju povećanja sigurnosti vozača i pješaka koji se koriste ovom dionicom.

0052 – 0054 – Uređenje igrališta OŠ Lapad

Projektom se predlaže uređenje dječjeg sportskog igrališta Osnovne škole Lapad što bi uključivalo obnovu, proširenje i adaptaciju postojećeg igrališta postavljanjem nove podloge, sportske opreme, postavljanjem tribina za gledatelje, izgradnjom odbojkaškog terena na neuređenom dijelu platoa, postavljanjem rasvjete i hortikulturnim uređenjem, a sve do iznosa predviđenog projektom.

0079 – Rješavanje oborinskih voda u Ulici kralja Tomislava (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice kralja Tomislava što bi uključivalo rješavanje odvodnje i razdvajanje oborinske vode i kanalizacije, s obzirom na to da oborinske vode predstavljaju velik problem za više zgrada u spomenutoj ulici.

0075 – Uređenje parka kraj Pošte Lapad i drvored do semafora

Projektom se predlaže tehničko uređenje i sadnja novog drvoreda na području Ulice kralja Tomislava do Pošte Lapad (semafora) te popločavanje postojeće šetnice kao i uređenje dijela prostora pored trafika ispred Pošte Lapad

0057 – Uređenje pješačke staze na Maloj Petki

Projektom se predlaže uređivanje pješačke staze na Maloj Petki koje bi uključivalo hortikulturno uređenje uz stazu (podrezivanje, sadnju biljaka i sl.), postavljanje koševa za smeće te obnovu postojećih i postavljanje dodatnih klupa za sjedenje uzduž staze.


Projektni prijedlozi za

Gradski kotar Mokošica

 

0234 – Dječje igralište      

Projektom se predlaže izgradnja dječjeg igrališta u Ulici na moru (1241 K.O. Mokošica) sa svom pripadajućom opremom uključujući tobogan, klackalice, ljuljačke, umjetna trava, sprave za vježbanje, vrtuljak, umjetna stijena za penjanje, stol i klupe te dodatnu javnu rasvjetu.

0236 – Uređenje javnog pješačkog puta Stara Mokošica – Petrovo selo

Projektom se predlaže uređenje pješačke staze prema Petrovu selu, a što bi uključivalo čišćenje od korova, popravak kamenih suhozida i uređenje postojećeg autohtonog raslinja. Također se predlaže postavljanje tabli s podacima o stazama i biljnim vrstama, kao i klupa za odmor uzduž staze. Staza bi tako bila atraktivna kako stanovnicima, tako i turistima.

0246 – Nogostup (OTP banka – Osnovna škola Mokošica)

Projektom se predlaže sanacija postojećeg nogostupa u Ulici Bartola Kašića, na južnom dijelu. Uz sanaciju projektom se predlaže i postavljanje sigurnosne ograde, javne rasvjete i graničnika za parkirna mjesta, a sve u cilju sigurnijeg prolaza djece prema školi i vrtiću.

0235 – Izgradnja nogostupa u donjem (južnom) dijelu Ulice Pomutićevo

Projektom se predlaže izgradnja i montaža betonskog pješačkog nogostupa od pomičnih AB ploča iznad betonskog korita potoka. Ploče bi se naslanjale na rubnike potoka tako da bi se nogostup nalazio iznad. Ovaj se put koristi za svakodnevni pristup od JTC do obale i obratno.

0232 – Izrada projektne dokumentacije i ishođenje akata za izgradnju baypassa s JTC na Put uz more

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa spojne ceste JTC – Put uz more (od kat. čest. 1247/7 do 1243 prema važećem GUP-u preko kat. čest. 730/4, 697/6, 1150/1, 697/4) do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

0239 – Uređenje pješačke staze od nove ceste Tamarić do Maslinate

Projektom se predlaže uređenje već postojeće pješačke staze od buduće ceste Tamarić do Maslinate (Put uz brijeg), a koja se trenutno nalazi u lošem stanju. Prijedlog je da se staza proširi, dodatno osigura i osvijetli, s obzirom da se stazom služe i djeca na putu do škole.

0231 – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za garažu – Naš dom

Projektom se predlaže izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju garaže s igralištem i zelenom površinom na ulazu u Naš dom (Nova Mokošica).

0248 – Autobusna linija Mokošica – Babin kuk (bolnica)

Projektom se predlaže produženje trenutne autobusne linije broj 7 (Babin kuk – Gruž) do Mokošice ili uvođenje nove redovne autobusne linije Babin kuk – Mokošica, u cilju efikasnijeg povezivanja Mokošice i Opće bolnice Dubrovnik.


Projektni prijedlozi za

Gradski kotar Montovjerna

 

0074 – Obnova nogostupa – naselje Čokolino

Projektom se predlaže obnova nogostupa uzduž Ulice dr. Vlatka Mačeka, gdje je nedavno obnovljen kolnik, zbog derutnog stanja u kojem se trenutno nalazi spomenuti nogostup, a čime bi se povećala sigurnost pješaka, naročito djece iz OŠ Montovjerna, koji se koriste ovom dionicom.

0086 – Parking na glavici Montovjerna  

Projektom se predlaže izgradnja parking mjesta na prostoru zemljišta pored igrališta na Montovjerni u cilju rješavanja problema nedostatka parkirnih mjesta na području gradskog kotara Montovjerna.

0089 – Uređenje platoa kod igrališta Čokolino pored OŠ Montovjerna

Projektom se predlaže uređenje platoa između Ulice Marka Marojice i Ulice dr. Vlatka Mačeka koje je omeđeno boćalištem i stazom tako što će se spomenuti plato prenamijeniti u igralište za mali nogomet i košarku za djecu predškolske uzrasti, s podlogom od gume. Predlaže se i izgradnja igrališta za kućne ljubimce omeđenog ogradom i klupama te stolom za tenis, a sve do iznosa predviđenih projektom.

0081 – Pregledan izlaz iz ulice

Projektom se predlaže postavljanje prometnih stupića na kolnik u Ulici dr. Vlatka Mačeka kako bi se postigao pregledniji izlaz vozila iz spomenute ulice u Ulicu Iva Vojnovića, a čime bi se poboljšala sigurnost pješaka i vozača.

0072 – Pješačka magistrala od Osnovne škole Montovjerna do dvorane u Gospinu polju

Projektom se predlaže izgradnja i uređenje pješačkih staza od OŠ Montovjerna do dvorane u Gospinu polju u cilju omogućavanja sigurnijeg kretanja pješaka, ponajprije djece, uklanjanjem postojećih barijera i osiguravanjem pristupačnosti ove dionice osobama smanjene pokretljivosti. Projektom je obuhvaćeno ocrtavanje pješačkih prijelaza, postavljanje prometne signalizacije i stupića, izgradnja nogostupa na pojedinim dionicama.

0087 – Sigurna pješačka zona u Ulici bana Josipa Jelačića

Projektom se predlaže uklanjanje nelegalnog komunalnog otpada, ocrtavanje parkirnih mjesta s lijeve strane Ulice bana Josipa Jelačića, uklanjanje kontejnera za smeće i omogućavanje sigurnog i prohodnog pješačkog puta kao i požarnog puta, čime će se povećati sigurnost pješaka i vozača u spomenutoj ulici.

0071 – Izgradnja javnog pješačkog puta – skalina (izrada projektne dokumentacije)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za izgradnju javnog pješačkog puta od Ulice Ante Starčevića (autobusno stajalište iza zgrade Grawea) do Ulice bana Josipa Jelačića kako bi se stanovnicima Ulice kneza Branimira omogućio lakši pristup javnom gradskom prijevozu.

0090 – Uređenje igrališta i parka na Gorici sv. Vlaha

Projektom se predlaže uređenje igrališta i parka na Gorici sv. Vlaha izgradnjom i uređenjem pješačkih staza za pristup igralištu, postavljanjem rampe na ulaz, osvjetljenjem igrališta, postavljanjem gumene podloge na igralište, ugradnjom fontane s pitkom vodom, postavljanjem ograde na tribine kao i uređenjem tribina, postavljanjem pametnih klupa i stolova te hortikulturnim uređenjem područja. Projekt bi se izvodio u više faza, do iznosa predviđenih sredstava.


Projektni prijedlozi za

Gradski kotar Pile-Kono

 

0043 – Uređenje parka Bogišić

Projektom se predlaže uređenje gradskog parka Baltazara Bogišića na Ilijinog glavici sadnjom novih sadnica stabala i tretiranjem postojećih, popravkom kamene šetnice i staza u parku, kao i popravkom zidova koji se nalaze na rubovima parka u cilju da se lokalnom stanovništvu i posjetiteljima omogući ugodniji boravak i kvalitetniji boravak u prirodi.

0006 – Javna česma u Bogišićevu parku

Projektom se predlaže gradnja javne fontane na rubnom području gradskog parka Baltazara Bogišića na Ilijinoj glavici kojom bi se posjetiteljima, a posebice djeci i roditeljima koji vrijeme provode u parku, omogućio pristup pitkoj vodi i ugodniji boravak u parku.

0036 – Uređenje Ulice Zrinsko-frankopanske

Projektom se predlaže uređenje Ulice Zrinsko-frankopanske, a u koje spada fugiranje ulice kako bi se spriječio rast trave, postavljanje završnog sloja žbuke kako bi se voda mogla kontrolirano slijevati ulicom te uređenje šahtova u ulici iz sigurnosnih razloga.

0008 – Multifunkcionalno igralište “Garaža Ilijina glavica”

Projektom se predlaže poboljšanje igrališta na Ilijinoj glavici promjenom podloge na cijelom prostoru igrališta, uređenjem sjedećih mjesta u gledalištu, popravkom rasvjete i ozvučenja te golova i koševa, a čime bi se omogućilo kvalitetnije održavanje športskih natjecanja.

0035 – Opasno usko grlo za pješake

Projektnom se predlaže postavljanje čekaonice za pješake na autobusnom stajalištu koje se nalazi između Doma za starije osobe Dubrovnik i Sveučilišta u Dubrovniku, smjer Stari grad. Čekaonica bi stanovnicima ovoga područja, kao i ostalim korisnicima javnog gradskog prijevoza, a posebice starijim i nemoćnim osobama, omogućila sigurnije i ugodnije korištenje usluga javnog gradskog prijevoza.

0034 – Zasadi, rashladi

Projektom se predlaže izrada analize i idejnog projekta za izvedbu uređenja rubnika Zagrebačke ulice na području oko javne gradske garaže na Ilijinoj glavici sadnjom autohtonih stabala s većom košnjom u cilju razvoja svijesti o opasnostima globalnog zatopljenja i o važnosti gradskih zelenih površina.

0038 – Ugibalište

Projektom se predlaže gradnja autobusnog stajališta (s ugibalištem) na Jadranskoj magistrali, na katastarskoj čestici broj 2421/1, a kojim bi se stanovnicima Gornjeg konala, kao i ostalim korisnicima omogućio brži i lakši pristup uslugama javnog gradskog prijevoza.

0007 – Preuređenje dječjeg igrališta i asfaltiranje prilaza

Projektom se predlaže rekonstrukcija i uređenje dječjeg igrališta na Gornjem konalu (na katastarskoj čestici broj 2421/1) te kaskadnih stepenica na čijem se mjestu predlaže gradnja boćališta. Na igralištu se predlaže dodavanje novih dječjih sprava poput ljuljački, tobogana i sl., a koje će postati dodatni sadržaj za djecu.


Projektni prijedlozi za

Gradski kotar Ploče iza Grada

 

0253 – Zlatni potok – zaštitna mreža (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za postavljanje zaštitne mreže na skretanju u Zlatni potok s desne strane gdje se nalaze visoke stijene čiji odroni u vrijeme obilnih kiša predstavljaju opasnost za prolaznike i vozače.

0258 – Poboljšanje prometne povezanosti GK PIG povećanjem broja autobusnih linija

Projektom se predlaže povećanje broja redovnih autobusnih linija broj 5 i 8 koje su posebno ključne za starije građane kotara kod odlazaka u Opću bolnicu Dubrovnik.

0263 – Dječje igralište Ploče iza Grada (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Bruna Bušića što bi uključivalo geodetski snimak, izradu troškovnika i dr. Projekt izgradnje igrališta uključivao bi opremanje spravama poput penjalica, tobogana, ljuljački, vrtuljaka i sl., te postavljanje zaštitne ograde, klupa i rasvjete.

0255 – Budimo gospari – pješačimo sigurno

Projektom se predlaže izrada pješačkog puta, u skladu s tehničkim mogućnostima izvedbe, od gornjeg ulaza u Turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik do autobusne stanice na Viktoriji. Uz pješački put prijedlog je osmisliti i lokaciju stajališta za autobuse javnog gradskog prijevoza.

0252 – Obnova i uređenje parka u Taboru

Projektom se predlaže obnova i hortikulturno uređenje parka u Ulici uz Tabor. Uređenje bi podrazumijevalo obnovu biljnog fonda parka, nabavku i postavljanje novih sprava za djecu i postavljanje diskretne javne rasvjete u park.

0260 – 0261 – Nogostup, oborinska odvodnja i parking mjesta (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za gradnju i uređenje nogostupa na području od Turističke i ugostiteljske škole do Viktorije, a što bi uključivalo i rješavanje oborinske odvodnje te ugradnju kolektora u Ulici Petra Krešimira i Ulici Frana Supila.

0251 – Izrada nogostupa od raskrižja Viktorija do ulaza u Zlatni potok (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije uz prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za gradnju nogostupa od raskrižja na Viktoriji do ulaza u Zlatni potok gdje trenutno ne postoji nogostup i sigurnost pješaka je ugrožena.

0264 – Park Biskupija – odmor za dušu dva (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za obnovu i uređenje Parka Biskupija na adresi Ulica Vlaha Bukovca 8, kao prostora za odmor i rekreaciju stanovništva s područja grada, a posebno GK PIG.