Početna stranica » Novosti » Mještani Kliševa zainteresirani najviše za nastavak projekta iz 2023.

Mještani Kliševa zainteresirani najviše za nastavak projekta iz 2023.

Mještani Kliševa održali su svoju radionica 25.travnja u Mjesnom domu Kliševo.

Osim mještana na svakoj radionici sudjeluju predstavnici DURA-e, predstavnici pojedinih odjela iz grada Dubrovnika kao i volonteri.

Prije samih pisanja projekata i izlaganja ideja prikazana je kratka prezentacija i video o samom projektu participativnog budžetiranja. Posjetili smo se kako mehanizam PB-a omogućava nositeljima vlasti bolji uvid u potrebe zajednice, veću transparentnost i legitimitet procesa odlučivanja i donošenje odluka, zatim izgradnju zajedničkog identiteta i povjerenja građana. Nakon prezentacije mještanima se obratila predstava Grada i objasnila im je sve najnovije informacije oko projekta kojeg su mještani izglasali 2023.

Mještani su 2023.izglasali projekt ‘Vodosprema Kalac i Goveđarica. Projektom se predlaže uređenje i potpuna adaptacija vodospreme Kalac koja se nalazi u naselju Kliševo sa svom pripadajućom infrastrukturom tj. uređenjem same gustijerne, pristupa i okoliša vodospreme.

Za ovaj projekt iz grada Dubrovnina nadležan je Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima. Predstavnica tog odjela mještanima je prezentirala što je sve do sada učinjeno i s kojim se sve poteškoćama susreću. Od Ministarstva gospodarstva ishođeno Rješenje o ukidanju statusa vodnog dobra. Predmet doastavljen u UO za nekretnine na daljnje rješavanje imovinsko pravnog statusa. Izrađen je troškovnik radova i u tijeku prikupljanje ponuda za izvođenje radova.
Pojašnjeno je što će se sve raditi u 1.fazi radova a da bude u sklopu budžeta do 60.000,00 €.