Početna stranica » Novosti » Donosimo prijedloge građana koji su ocijenjeni kao prihvatljivi

Donosimo prijedloge građana koji su ocijenjeni kao prihvatljivi

PROJEKT

Participativno budžetiranje Grada Dubrovnika


GK Grad – Radionica za gradski kotar Grad održala se 16.5.2024. u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici. Na radionici je predloženo 8 projekata. Evaluacija prijedloga je održana na stručnom povjerenstvu 21.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak GK Grad

 

GK Gruž – Radionica za gradski kotar Gruž održala se 18.4.2024. u 18:00 sati u OŠ Gruž. Na radionici je predloženo 10 projekata. Evaluacija prijedloga je održana je na stručnom povjerenstvu 23.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak GK Gruž

 

GK Komolac – Radionica za gradski kotar Komolac održala se 22.4.2024. u 18:00 sati na Tenturiji 62, KUD komolac. Na radionici je predloženo 12 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 30.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak GK Komolac

 

GK Lapad – Radionica za gradski kotar Lapad održala se 15.4.2024. u 18:00 sati u OŠ Lapad. Na radionici su predložena 4 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 23.4. u prostorijama DURA-e. Zaključak GK Lapad

 

GK Mokošica – Radionica za gradski kotar Mokošica održala se 15.5.2024. u 18:00 sati u OŠ Mokošica. Na radionici je predloženo 5 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 21.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak GK Mokošica

 

GK Montovjerna – Radionica za gradski kotar Montovjerna održala se 8.4.2024. u 18:00 sati u Studentskom domu. Na radionici je predloženo 9 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 16.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak GK Montovjerna

 

GK Pile – Kono – Radionica za gradski kotar Pile – Kono održala se 8.5.2024. u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici. Na radionici je predloženo 12 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 14.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak GK Pile 

 

GK Ploče iza Grada – Radionica za gradski kotar Ploče iza Grada održala se 9.5.2024. u 18:00 sati u Art radionici Lazareti. Na radionici je predloženo 9 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 14.5. u prostorijama DURA-e. Zaključak GK Ploče iza Grada

 

MO Bosanka – Radionica za mjesni odbor Bosanka održala se 24.4.2024. u 17:30 sati u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA. Na radionici su predložena 3 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 30.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Bosanka

 

MO Brsečine – Radionica za mjesni odbor Brsečine održala se 9.4.2024. u 18:00 sati u staroj školi Trsteno. Na radionici su predložena 3 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 16.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Brsečine

 

MO Dubravica – Radionica za mjesni odbor Dubravica održala se 9.4.2024. u 18:00 u staroj školi Trsteno. Na radionici su predložena 3 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 16.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Dubravica

 

MO Gromača – Radionica za mjesni odbor Gromača održala se 11.4.2024. u 17:00 sati u Mjesnom domu Gromača. Na radionici su predložena 3 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 16.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Gromača

 

MO Kliševo – Radionica za mjesni odbor Kliševo održala se 25.4.2024. u 18:30 sati u Mjesnom domu Kliševo. Na radionici su predložena 2 projekta. Evaluacija prijedloga održana je 30.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Kliševo

 

MO Koločep – Radionica za mjesni odbor Koločep održala se 29.4.2024. u 16:00 sati u Mjesnom odboru Koločep. Na radionici je predloženo 6 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 7.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Koločep

 

MO Lopud – Radionica za mjesni odbor Lopud održala se 29.4.2024. u 16:00 sati u Mjesnom odboru Lopud. Na radionici je predloženo 5 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 7.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Lopud

 

MO Ljubač – Radionica za mjesni odbor Ljubač održala se 10.4.2024. u 18:00 sati u Mjesnom domu Ljubač. Na radionici su predložena 2 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 16.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Ljubač

 

MO Mravinjac – Radionica za mjesni odbor Mravinjac održala se 14.5.2024. u 17:30 u mjesnom domu Mravinjac. Na radionici je predložen 1 projekt. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 21.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Mravinjac

 

MO Mrčevo – Radionica za mjesni odbor Mrčevo održala se 25.4.2024. u 17:00 sati u mjesnom domu Kliševo. Na radionici su predložena 4 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 30.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Mrčevo

 

MO Orašac – Radionica za mjesni odbor Orašac održala se 11.4.2024. u 18:00 sati u Mjesnom domu Orašac. Na radionici je predloženo 6 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 16.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Orašac

 

MO Osojnik – Radionica za mjesni odbor Osojnik održala se 24.4.2024. u 18:30 sati u Vatrogasnom domu Osojnik. Na radionici su predložena 4 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 30.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Osojnik

 

MO Riđica – Radionia za mjesni odbor Riđica održala se 14.5.2024. u 17:30 sati u Mjesnom domu Mravinjac. Na radionici su predložena 2 projekta. Zaključak MO Riđica

 

MO Suđurađ – Radionica za mjesni odbor Suđurađ održala se 6.5.2024. u 15:30 sati u Domu mladeži. Na radionici je predloženo 5 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 14.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Suđurađ

 

MO Šipanska Luka – Radionica za mjesni odbor Šipanska Luka održala se 6.5.2024. u 15.30 sati u Domu mladeži. Na radionici su predložema 4 projekta. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 14.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Šipanska Luka

 

MO Trsteno – Radionica za mjesni odbor Trsteno održala se 13.5.2024. u 18:00 sati u staroj školi Trsteno. Na radionici je predloženo 5 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 21.5.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Trsteno

 

MO Zaton – Radionica za mjesni odbor Zaton održala se 10.4.2024. u 18:00 sati u Domu kulture Mali zaton. Na radionici je predloženo 6 projekata. Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 16.4.2024. u prostorijama DURA-e. Zaključak MO Zaton