Početna stranica » Novosti » Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor LJUBAČ

Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Mjesni odbor LJUBAČ

 

Pogledajte koji su prijedlozi građana ocjenjeni kao prihvatljivi u MO Ljubač

Radionica za mjesni odbor Ljubač održana 05.06.2023 u 19:00 sati u mjesnom odboru. Na radionici su predložena 3 projekta.

Evaluacija prijedloga je održana na stručnom povjerenstvu 13.06.2023. u prostorijama DURA-e te su svi projekti ocijenjeni na sljedeći način: