Početna stranica » Novosti » Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Gradski kotar Grad

Zaključak Povjerenstva Participativnog budžetiranja Gradski kotar Grad

 

Na radionici participativnog budžetiranja za GK GRAD održanoj 29. lipnja 2023. U 18:00 sati U Gradskojvijećnici građani su predali 9 prijedloga.

Evaluacija prijedloga održana je na stručnom povjerenstvu 4.7.2023. u prostorijama DURA-e te su svi projekti ocijenjeni. U dokumentu možete pogledati koji su prijedlozi građana ocijenjeni kao prihvatljivi.