Početna stranica » Novosti » Ispravak tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika

Ispravak tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika

SLUŽBENI GLASNIK BROJ 11. – 14 LIPNJA 2023.

86. Ispravak tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik

Nakon uočene tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 7/23) daje se slijedeći:

I S P R A V A K

tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja

za Grad Dubrovnik

U Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ , broj 7/23) ispravlja se tehnička pogreška na način da se:

U članku 4. stavci 3. i 4. brišu.

U članku 6. stavku 2. i 6. umjesto riječi „7 dana“ treba pisati „14 dana“ .

Predsjednik Gradskog vijeća
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.
—————————————-